Կապ

Նյութերն ընդունվում եմ միայն էլեկտրոնային փոստով, չեն գրախոսվում:
Երկու ամսվա ընթացքում եթե այն չի հրապարակվում կայքում կամ տպագիր «Գարուն»-ում, կամ առաջիկայում տպագրվելու մասին ծանուցում չի տրվում հեղինակին, ուրեմն նյութը մերժվել է:
 

Էլ.փոստ     :  info@garoun.am